085-130 24 80 info@sfrp.nl

CLOUD SOFTWARE VOOR SOCIALE FONDSEN

Met de Saas-oplossing SFRP heb je grip op al je sociale fonds processen

SFRP MODULES

Basis

Alles voor de basisadministratie

Premie Inning

Automatiseer de premie inning

Handhaving & Controle

Controleer toepassing van de COA

Opleidingen

Zorg voor het juiste kennisniveau

Sociaal Fonds Resource Planning

Sociaal Fonds Resource Planning

Bewezen alles-in-één oplossing

SFRP staat voor Sociaal Fonds Resource Planning en is een bewezen alles-in-één oplossing speciaal voor Sociale Fondsen. Het vereenvoudigd de administratie door minder handmatige werkzaamheden en zorgt voor meer inzicht en grip. Het levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening. Door de modulaire opbouw kan u eenvoudig en laagdrempelig beginnen en afhankelijk van de behoefte en noodzaak uitbreiden.

Basismodule

De basismodule ondersteunt uw fonds bij de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van administratie en communicatie.  Met de basismodule heeft u altijd alle belangrijke informatie goed beveiligd op één plek onder handbereik. Contactinformatie, documenten en e-mails  worden gestructureerd opgeslagen in makkelijk te doorzoekbare bedrijfsdossiers. Informatie is hierdoor door eenieder snel en eenvoudig  te vinden. De Basismodule biedt hiermee een sterke ondersteuning bij tal van taken.

 • Bijhouden van lijst met bedrijven die onder de werkingssfeer vallen
 • Bijhouden bedrijfsdossier met contactpersonen
 • Bijhouden bedrijfsdossier met email correspondentie
 • Opslaan van documenten in bedrijfsdossier
 • Maken van (gepersonifieerde) standaard brieven
 • Uitgebreid zoeken en selecteren in bedrijfsdossier

Module Premie-Inning

Met de module premie inning verloopt het  proces van premie-inning eenvoudig en inzichtelijk. De module ondersteunt bij zowel de uitvraag naar bedrijfsinformatie om de hoogte van de premie vast te stellen als de daadwerkelijke inning daarvan

Premie inning uitvraag
 • Uitvraag van bedrijfsinformatie middels een beveiligd online formulier. 
 • Bedrijfsinformatie  wordt automatisch toegevoegd  aan het dossier van het betreffende bedrijf
 • Premies worden berekend en desgewenst facturen automatisch aangemaakt
 • Premie/factuur gegevens kunnen geëxporteerd worden 
 • Overzichten geven inzicht in het verloop van het proces. 
 • Checks om afwijkingen te signaleren  

Module Handhaving & Controle

De module handhaving & controle ondersteunt uw fonds bij het beoordelen of bedrijven voldoen aan het correct toepassen van de cao en de eventule handhaving In geval er tekortkomingen zijn vastgesteld. 

Overzicht van de controles bij een bedrijf
 • Een normenkader en beoordelingskader instellen naar uw wensen
 • Onderliggende onderzoeksvragen per norm bepalen
 • Inroosteren van Controleurs
 • Inzicht en overzicht m.b..t de bezetting
 • Vereenvoudigd de beoordeling door middel van scoring van de onderliggende onderzoeksvragen 
 • Correspondentie inzake een controle wordt vastgelegd in een dossier en is eenvoudig te raadplegen

Module Opleidingen

De module opleidingen ondersteunt uw fonds bij het organiseren van cursussen.

Opleidingen en de planning
 • Laat online inschrijven tot het maximum wordt bereikt
 • Correspondeer met deelnemers en docenten over tijden, locaties
 • Biedt online toegang tot leerstof, overzicht andere deelnemers en agenda
 • Genereer certificaten en rapportages over opleidingsbeoordeling door deelnemers

 

FAQ

Hieronder staat een aantal vragen die u mogelijk op voorhand heeft en de antwoorden daarop.

Moeten alle modules worden afgenomen?
Nee, zeker niet. Wel de basismodule, die de nodige functionaliteit kent en die in de andere applicaties ook worden gebruikt. Bijvoorbeeld, bij de premie-inning kan met de crm-functionaliteit van de basismodule ook de communicatie inzake premieheffing worden bewaard.
Hoe zit het met implementatie-ondersteuning bij migratie naar de sfrp-applicatie?
Wij ondersteunen bij de implementatie. Niet alleen qua data overzetten vanuit uw huidige system maar ook advies in de zin hoe u de inrichting het best op uw situatie kan toespitsen.
Kunnen rechten per functionaris/persoon worden toegekend?
Ja, in de SFRP applicatie kunnen rechten per functiegroep/persoon worden ingeregeld. Hierdoor heeft iemand die verantwoordelijk is voor opleidingen alleen zicht op deze informatie.
We hebben al een oplossing. Wat zou een meerwaarde voor ons kunnen zijn?
Als u huidige pakket of systeem aan pakketten voldoet aan uw wensen is er geen reden om het anders te organiseren. Wel hebben wij uit de praktijk teruggekoppeld gekregen dat de SFRP applicatie handig werkt, tijd bespaart en alles vanuit één pakket wordt geregeld.
Hoe wordt de verbinding met de sfrp applicatie versleuteld?
Inloggen en werken in de sfrp-applicatie kan alleen met een beveiligde verbinding. Deze HTTPS verbinding wordt wereldwijd gebruikt door bijvoorbeeld banken, overheden en veiligheidsdiensten. De verbinding wordt versleuteld via een crypto-sleutel en met behulp van een SSL-certificaat
Wat is de beschikbaarheid van de sfrp-applicatie?
Voor de beschikbaarheid geldt 99%.
Hoe zit het met AVG?
De SFRP applicatie is AVG-proof. Data wordt encrypted opgeslagen in een datacentrum dat ISO27701 (avg) gekwalificeerd is.
Bent u gehost in Europa?
Ja, de applicatie wordt gehost bij een Nederlandse partij die zich expliciet richt op Oracle gebaseerde applicaties. Deze data kan niet worden geclaimd door buitenlandse overheden.

CASE: Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging

Controle

Hoe zet je als Fonds IT op een slimme manier in?

 

Het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging, heeft gekozen om enkele van haar primaire processen te ondersteunen met de modules vanuit deze Saas-oplossing.

Enkele voordelen die men ervaart, zijn:

 • Gebruikersgemak (opzoeken, bellen en e-mailen vanuit het systeem)
 • Veel tijdsbepsaring door (automatisch) uitvraag premie
 • Veel tijdsbesparing door (automatische) planningstool
 • Veel tijdsbesparing door (automatische) herinnering op de handhaving (aanleveren stukken door bedrijven, etc.)
 • Aantoonbaar op een veilige en AVG-proof manier verwerken van gegevens
 • Grip en overzicht door te werken vanuit één gegevensbron
 • Alle informatie automatisch geordend in elektronische dossiers
 • Bepaling van het “oordeel” van een controle wordt veel eenvoudiger
 • Eenvoudige realisatie van management rapportages

Contact 

Bel: (085) 130 24 80

Pettermerstraat 7, 1823CW Alkmaar

Bereikbaar: Maandag-Vrijdag 8.00 - 17.00 uur

Mail ons op: info@sfrp.nl